Koja je dokumentacija potrebna prilikom upisa?

Na upis je potrebno donijeti liječničko uvjerenje i osobnu iskaznicu te vozačku dozvolu ako je posjedujete.

Mogu li se upisati u autoškolu ako nemam 18 godina?

Za bilo koju kategoriju se može upisati 6 mjeseci prije navršenih godina potrebnih za polaganje ispita.

Gdje se polaže ispit iz PPSP-a?

Ispit iz PPSP-a polaže se na adresi HAK Vinkovci, Ul. Josipa Matasovića 8

Kada mogu započeti sa vožnjom?

S vožnjom možete započeti odmah nakon položenih PPSP.

Koliko puta imam pravo pristupiti ispitu iz PPSP-a?

Imate pravo pristupiti 5 puta. Ukoliko i tada ne zadovoljite, dužni ste ponoviti predavanja iz PPSP-a.

Koliko puta imam pravo izlaziti na ispit iz vožnje (praktični dio)?

Prema Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita (NN 141/11) jedino je ograničenje ukoliko ne položite vozački ispit u roku od 18 mjeseci, nakon čega ste obvezni voziti minimalno 12 dodatnih sati (odnosno 3 za sve kategorije osim B), nakon čega opet možete pristupiti ispitu.

Također, prema novom Pravilniku o osposobljavanju kandidata (NN 132/17, 06/18) kandidati za vozače koji su prekinuli osposobljavanje, a čiji prekid je trajao dulje od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, obvezni su se ponovno osposobiti iz nastavnih predmeta PPSP, PPP i UV.

Moram li, ako ne položim ispit, voziti dodatne sate?

Da, prema novom pravilniku o osposobljavanju kandidata (NN 132/17, 06/18) dužni ste voziti minimalno 3 dodatna sata.

Koliko dugo vrijedi liječničko uvjerenje za upis u autoškolu?

Trajnost liječničkog uvjerenja u autoškoli je neograničena, ali kada se položi ispit iz vožnje, pri podizanju vozačke dozvole u policiji, ne smije biti starije od 15 mjeseci.

Što ako imam položenu B kategoriju a želim polagati A1, A2 ili A kategoriju?

Dužni ste odvoziti potreban broj sati (15) prema pravilniku, bez polaganja PPSP-a i PPP-a .

Mogu li, prema svojoj želji, birati instruktora vožnje i vozilo?

Da. Naši instruktori imaju višegodišnje iskustvo, a imamo novi vozni park.

U slučaju da nisam zadovoljan sa radom instruktora, mogu li ga zamijeniti?

Da, naravno. Instruktora možete zamijeniti u bilo kojem trenutku, ali svi naši instruktori su vrlo stručni kadrovi koji su morali zadovoljiti iznimno visoke provjere svoje stručnosti da bi uopće mogli raditi u autoškoli.
Naš voditelj nadzire rad instruktora te su bilo kakve neugodnosti u našoj školi isključene.

Koja su ograničenja za mlade vozače?

Ne smije imati alkohola u organizmu više od 0,0‰

Koliko trebam imati godina da bih upisao C ili D kategoriju?

C kategoriju možete upisati sa 20,5 godina, odnosno 17,5 ukoliko imate početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

D kategoriju možete upisati sa 23,5 godina, odnosno 20,5 ukoliko imate početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.